Miez Festival

REGULAMENT MIEZ FESTIVAL 2024

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE


1.1. Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de participare la festivalul MIEZ FESTIVAL 2024

1.2. Prin participarea la festival, participanții, voluntarii, colaboratorii și orice terțe persoane care interacționează în mod direct și indirect cu festivalul acceptă și sunt de acord cu termenii și condițiile din prezentul Regulament.

1.3. Conținutul prezentului regulament este proprietatea organizatorilor MIEZ FESTIVAL 2024

1.4. Festivalul MIEZ FESTIVAL 2024 este administrat și organizat de Bazar Production S.R.L., cu sediul în București, Str. Ion Neculce nr.16, et.3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2263/2004, CUI RO 16145571.


PERIOADA ȘI LOCUL DE DERULARE A FESTIVALULUI


2.1. Festivalul MIEZ FESTIVAL 2024 se derulează în perioada 17-18 MAI 2024 la Verde Stop Arena după următorul program:

16:00 – 00:00


ACCESUL LA FESTIVAL


3.1. Prin participarea la evenimentele organizate de MIEZ FESTIVAL 2024 sau prin accesarea canalelor de comunicare marca MIEZ FESTIVAL 2024, în special website-ul www.miezfestival.ro participanții și utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament. Regulamentul este disponibil pe website-ul festivalului www.miezfestival.ro, pe website-ul www.bilete.ro, partenerul nostru de vânzare bilete și la punctele de informare din cadrul festivalului/la intrarea în locul de desfășurare a festivalului, precum și la solicitarea expresă a oricărui participant.


3.2. Pentru a asigura desfășurarea în condiții de ordine și siguranță a evenimentelor festivalului, Organizatorii își rezervă dreptul de a restricționa obiectivele și dispozitivele ce pot fi aduse în perimetrul de derulare a festivalului. Este interzis accesul pe perimetrul festivalului cu următoarele obiecte:


 • articole pirotehnice (artificii)
 • cuțite, arme, bâte, sticle și alte obiecte contondente
 • brichete metalice
 • droguri
 • materiale inflamabile sau explozive, spray-uri
 • umbrele, umbrele pliabile, selfie stick-uri
 • orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți
 • aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, binoclu etc.
 • alcool, mâncare, sticle sau conserve
 • animale
 • spray-uri graffiti, stickere
 • mobilier de grădină
 • sisteme de sunet profesionale
 • drone
 • bannere susținute de bețe
 • lasere
 • biciclete, role, skaters
 • goarne și vuvuzele
 • monede
 • medicamente doze valabile doar pentru 24 de ore doar cu prescripție sau rețetă de la medic
 • rucsac/ geantă cu dimensiuni nu mai mari de 34 x 25 x 9.5 cm.


3.3.Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul evenimentului www.miezfestival.ro și la intrarea în locul de desfășurare a Festivalului fiind de imediată aplicare după momentul afișării.


Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de organizare și/sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea.


4. ACCESUL ÎN LOCAȚIE


4.1 Accesul în locația festivalului este condiționată de deținerea unui bilet de acces la festival, valid și achiziționat online prin intermediul www.bilete.ro sau prin rețeaua www.bilete.ro (prin casierii proprii bilete.ro si rețelele de magazine partenere Inmedio & Relay, Germanos, Poșta Română), a unei invitații sau a unei acreditări.


4.2. Accesul în spațiile anterior amintite se face începând cu ora comunicată de organizatori pe website-ul oficial al festivalului wwww.miez.ro sau prin intermediul comunicatelor de presă și social media. Începutul concertelor corespunde cu începutul perioadei de valabilitate a biletelor de acces la festival, iar sfârșitul duratei festivalului corespunde cu încheierea valabilității biletelor de acces la festival. Intrarea se face doar pe la zonele special amenajate. Toți participanții la Festival vor avea asupra lor un act de identitate.


4.3. Organizatorii garantează doar valabilitatea biletelor vândute de către www.bilete.ro sau de către partenerii acestora. O listă completă a acestora poate fi găsită pe www.bilete.ro.


4.4. Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil.


4.5. În sensul prezentului Regulament, biletul de acces este un document emis pe suport de hârtie sau în format electronic prin care se atestă dreptul de acces la unul sau mai multe din concertele cu intrare pe bază de bilet a festivalului MIEZ FESTIVAL 2024. Biletele sunt nenominale și au un număr unic de identificare. Un bilet este valabil pentru o singură persoană.


4.6. Organizatorii nu răspund pentru pierderea, furtul sau deteriorarea biletelor achiziționate, acestea fiind în responsabilitatea participanților/cumpărătorilor.


4.7. Este interzisă revânzarea biletelor/ invitaților/ acreditărilor. Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea biletelor sau a invitaţiilor la suprapreţ. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice accesul în zona festivalului a persoanelor care vor fi depistate că desfăşoară astfel de activităţi şi de a confisca invitaţiile, respectiv biletele aflate în posesia acestora. Este strict interzisă postarea de poze cu bilete sau seriile unice ale biletelor pe rețele de socializare (ex. Facebook, Instagram, Tik Tok etc.).


4.8. Participanții au obligația de a păstra brățările pe întreaga durată de derulare a festivalului. Organizatorii vor verifica existența brățării la fiecare intrare în cadrul evenimentului și la fiecare eveniment cu acces pe bază de bilete. Participanții sunt în exclusivitate răspunzători pentru deteriorarea, pierderea sau furtul brățării.


4.9. Biletele tiparite, afișate prin intermediari Viagogo, OLX , Tixplace sau alți intermediari vor fi anulate la intrare și nu se va face refund.


4.10. Invitațiile la eveniment nu se vor putea comercializa.


5. ACCESUL MINORILOR


5.1. Minorii însoțiți sub 7 ani vor beneficia de intrare gratuită. Un părinte/tutore poate însoți cel mult 3 minori cu vârsta mai mică de 7 ani.


5.2. Accesul minorilor între 7-16 ani se va face numai pe baza unui bilet valid (fără reducere) și numai dacă aceştia sunt însoţiţi de un părinte sau persoană care exercită autoritatea părintească (tutore), care va semna o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă răspunderea și obligația de supraveghere a minorului. Declarația aici.


5.3. Accesul minorilor între 16-18 ani se va face numai pe baza unui bilet valid (fără reducere), a actului de identitate și a declarației pe proprie răspundere semnată de părinți. Declarația aici.


5.4. Organizatorii nu au nicio răspundere referitoare la verificarea semnăturilor părinților/tutorilor, respectiv la modalitatea de semnare a declarațiilor, aceste aspecte rămânând în răspunderea persoanelor care dau și/sau care prezintă declarațiile.


5.5. Minorii vor primi o brățară specială care nu le va permite accesul în anumite zone şi nu vor putea cumpăra alcool sau tutun.


5.6. Organizatorii nu vor fi responsabili pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii, întreaga răspundere revenind minorilor și/sau părinților/tutorilor.


6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR


6.1 Participanții, voluntarii, partenerii și terții au dreptul de a participa la toate activitățile festivalului pentru care au achiziționat un bilet de acces valabil sau care au acces gratuit conform termenilor definiți mai sus.


6.2 Participanții, voluntarii, partenerii și terții au obligația respectării prezentului regulament pe întreaga perioadă de derulare a festivalului și în toate locațiile de derulare a acestuia.


6.3 Participanții, voluntarii, partenerii și terții nu au dreptul de a utiliza spațiul de derulare a festivalului pentru derularea de activități ilegale sau care pun în pericol sub orice formă siguranța celorlalți participanți la festival.


6.4 Participanții, voluntarii, partenerii și terții nu au permisiunea de a distribui, modifica sau copia, de a expune, de a refolosi, de a reproduce, de a publica, de a crea lucrări derivate din, de a transfera, de a vinde sau folosi conținutul festivalului sau prezentului Regulament fără acordul în scris al Organizatorilor.


6.5 Participanții, voluntarii, partenerii și terții nu au dreptul de a folosi spațiul de derulare a festivalului sau orice informații derivate din acesta în scop publicitar sau comercial fără acordul prealabil al Organizatorilor.


6.6 Participanții, voluntarii, partenerii și terți au obligația de a comunica imediat reprezentanților Organizatorilor sau echipei de securitate orice situație despre care au motive întemeiate să o raporteze ca un pericol pentru securitatea celorlalți participanți pe perioada și în perimetrul de derulare a festivalului.


6.7 Participanții, voluntarii, partenerii și terții au obligația de a coopera cu Organizatorii și reprezentanții serviciilor de securitate și sănătate, cu autoritățile competente, cu voluntarii pentru a asigura buna desfășurare a festivalului, pentru evitarea situațiilor care ar putea pune în pericol securitatea participanților sau pentru a remedia astfel de situații în cel mai scurt timp posibil.


6.8 Participanții, voluntarii, partenerii și terții au obligația să respecte legile în vigoare privind fumatul în spațiile închise, fumatul în orice spații închise ale festivalului este strict interzis.


7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR


7.1 Organizatorii au dreptul de a modifica, completa, retrage, temporar sau permanent prezentul Regulament cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor, potențialilor utilizatori sau a oricărei terțe persoane. Toate schimbările intră în vigoare o dată cu publicarea lor pe website-ul www.miezfestival.ro


7.2 Organizatorii pot investiga orice acțiune susceptibilă de a încălca prezentul Regulament și de a emite avertismente, de a suspenda, restricționa sau partaja accesul la festival al oricărui participant, voluntar, partener sau orice altă terță persoană prezentă în incinta festivalului pe perioada de derulare a acestuia.


7.3 Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra obiectelor pe care participanții, voluntarii, partenerii și terți le introduc în perimetrul festivalului în perioada de derulare a acestuia.


7.4 Organizatorii anunță că orice participant la festival trebuie să se supună controlului corporal atât la intrare cât și în interior în cazuri speciale sau la cererea forțelor de ordine.


7.5 Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/ sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea.


7.6 Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile participanților, pentru pierderea, deteriorarea sau furtului acestora.


7.8 Organizatorii nu răspund pentru pierderea, furtul sau deteriorarea biletelor achiziționate, acestea fiind în responsabilitatea participanților/ cumpărătorilor.


7.9 Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra conținutului oferit de partenerii festivalului pe perioada și perimetrul de derulare a festivalului.


8. REGULI DE CONDUITĂ


8.1. Participanții la festival sunt încurajați să facă dovada unui comportament adecvat pentru evenimentele publice.


8.2. Participanții la festival au obligația să se abțină de la orice acțiuni, declarații sau comportamente de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a lor sau a celorlalte persoane participanți la festival.


8.3. Este interzisă orice formă de comercializare sau de derulare a unor campanii publicitare în perimetru festivalului fără permisiunea scrisă prealabilă a Organizatorilor.


8.4. Este interzisă orice fel de demonstrație sau manifestare de orice natură care nu are legătură cu festivalul și Organizatorii și care nu a fost aprobată în prealabil în scris de Organizatori.


8.5. Vânzarea produselor alcoolice se derulează în condițiile legii, și nici un fel de astfel de băuturi nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și/au persoanelor în stare de ebrietate de către Partenerii Comerciali ai Organizatorului din cadrul festivalului.


8.6. Utilizarea substanțelor calificate în baza legii aplicabile ca droguri este interzisă pe perimetrul festivalului și se pedepsește conform legii.


8.7. Participanții înțeleg și acceptă în mod expres că în virtutea participării lor la festival, că vor coopera pe deplin cu Organizatorii, Partenerii Comerciali ai acestora, voluntarii, echipa tehnică, reprezentanții serviciilor de pază și prim ajutor, precum și orice alte autorități publice sau private implicate în organizarea festivalului și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul festivalului, în cazul unor situații de urgență sau când alte circumstanțe o impun.


8.8. Participanții se obligă să plătească toate produsele și serviciile pe care le consumă și le achiziționează pe perioada festivalului în perimetrul de derulare a acestuia. Participanții vor efectua plata produselor și serviciilor pentru care se percepe plată utilizând metodele de plată oferite de Organizatori sau Partenerii Comerciali ai acestora.


8.9. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia. Participanţii sunt obligaţi să nu distrugă bunurile aflate în incinta și în împrejurimile festivalului.


8.10. Pe perioada Festivalului, Organizatorii, partenerii Organizatorilor sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, Instagram, Youtube etc.) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel Participantul. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă vor folosi aceste materiale exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire către public, gratuită sau oneroasă a materialelor filmate este interzisă. Există excepții în care managementul artiștilor interzic filmatul și fotografiatul. În aceste situații, Organizatorul va anunța publicul că filmatul și fotografiatul în timpul acelor concerte este strict interzis.


8.11. Este strict interzisă ridicare de drone deasupra Festivalului.


8.12. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta Festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.


8.13. Înotul în lacul din incinta Festivalului este interzis şi extrem de periculos.


8.14. Este interzisă aprinderea focului (amenajare de focuri, foc deschis, artificii etc.) şi a materialelor inflamabile pe întreg perimetrul Festivalului sau în apropierea acestuia și în zona de camping.


8.15. Accesul în interiorul palatului şi a tuturor construcțiilor cu excepţia celor special amenajate pentru desfăşurarea Festivalului este interzis.


8.16. Participanţii sunt obligaţi ca în incinta Festivalului, să respecte şi să nu distrugă spațiile înconjurătoare şi spaţiile verzi aferente.


9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


9.1. Organizatorii festivalului pot procesa următoarele date cu caracter personal ale participanților , voluntarilor, partenerilor și terților care interacționează cu festivalul.


9.2. În cazul în care datele cu caracter personal care au fost prelucrate în temeiul prezentului regulament și a legislației în vigoare suferă modificări sau în cazul în care posesorii acestor date constată că datele pe care le deținem cu privire la ei sunt eronate, aceștia pot solicita modificarea acestora prin transmiterea unei scrisori datate și semnate la adresa de email: office@miezfestival.ro sau prin servicii poștale la adresa: Bazar Production S.R.L., cu sediul în București, Str. Ion Neculce Nr. 16, Et. 3, Sector 1.


9.3. Dacă persoana care contactează Organizatorii nu este satisfăcută de răspunsul primit din partea acestora, aceasta se poate adresa către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28 – 39, București.


10. DREPTURI INTELECTUALE


10.1. Conținutul, activitățile, conceptele artistice și organizatorice, procedurile de lucru interne și alte asemenea (informații, date, imagini, texte, simboluri, grafică, elemente de web design, programe și alte asemenea) sunt proprietatea Organizatorilor și sunt protejate de legile în vigoare privind protecția drepturilor de autor.


10.2. Folosirea oricăror elemente menționate anterior, precum și orice alte elemente similare și care pot fi asimilate drepturilor de autor, fără obținerea unui acord prealabil în scris de la organizatori se pedepsește conform legii.


10.3. Reproducerea totală sau parțială, modificarea, transferul, distribuirea, republicarea, copierea în parte sau totală a conținutului evenimentului nu este permisă fără acordul anterior în scris al Organizatorilor.


10.4. Datele cu caracter personal fac excepție de la cele de mai sus fiind tratate în mod distinct în conținutul prezentului document.


11. ÎNREGISTRAREA FOTO VIDEO A FESTIVALULUI


11.1. Organizatorii își rezervă dreptul exclusiv asupra imaginilor și videourilor din cadrul întregului festival.


11.2. Participanții înțeleg și acceptă că Organizatorii, Partenerii Comerciali, furnizorii autorizați ai Organizatorului, membrii presei și alți Terți autorizați de Organizatori pot realiza înregistrări audio, video și foto ale festivalului.


11.3. Organizatorul poate utiliza imagini foto și video, efectuate atât de proprii angajați, de furnizorii săi de servicii, de Partenerii Comerciali și alți terți autorizați în diverse materiale realizate cu ocazia festivalului.


11.4. Participanții în virtutea participării lor la festival, acordă Organizatorului precum și tuturor celor autorizați de acesta permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor din cadrul festivalului pe perimetrul de derulare a acestuia.


11.5. Organizatorii și terții autorizați de acesta au dreptul nerestricționat de a utiliza, copia, publica, face publice, difuza și distribui în special în scopul promovării festivalului, dar nu numai, înregistrările, imaginile și fotografiile realizate cu participanții la festival, fără a fi necesară îi le plătească acestora din urmă vreo remunerație pentru utilizarea acestora.


11.6. Organizatorii își rezervă dreptul de a înregistra direct sau prin terți autorizați festivalul, concertele, programele și activitățile, de a copia, de a distribui, de a difuza sau de a face publice în orice mod și prin mijloace de transmitere a datelor sau prin mijloace electronice, inclusiv pentru promovarea festivalului.


11.7. Participanții nu au dreptul, în limita prevederilor legale, să ridice pretenții financiare sau de orice altă natură împotriva Organizatorilor în legătură cu înregistrările foto – video și publicarea lor conform celor prevăzute în prezentul Regulament.


11.8. Participanții au dreptul să realizeze înregistrări audio/ foto/ video ale festivalului pentru a fi utilizate în scop personal. Participanții nu au dreptul de comercializare a imaginilor/ înregistrărilor foto – video din cadrul festivalului fără acordul prealabil al Organizatorilor.


12. SUGESTII ȘI RECLAMAȚII


12.1. Participanții, voluntarii, partenerii și terți pot transmite în orice moment sugestii sau reclamații Organizatorilor printr-un email la adresa: office@miezfestival.ro


13. LITIGII


13.1. Prezentul Regulament, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestuia sau din participarea la eveniment, vor fi soluționate de Participanți, Voluntari, Parteneri, Terți și Organizatori pe cale amiabilă.


13.2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din localitatea în care Organizatorii își au sediul social.


13.3. Prin participarea la MIEZ FESTIVAL 2024 sau prin accesarea canalelor de comunicare marca MIEZ FESTIVAL utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament.


14. LIMITE DE RESPONSABILITATE


14.1. Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că participă la MIEZ FESTIVAL 2024 pe riscul propriu. Organizatorii, colaboratorii, partenerii și partenerii comerciali ai organizatorilor nu pot să fie făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte rezultate din accesul în perimetrul festivalului sau utilizarea serviciilor puse la dispoziție în perimetrul acestuia precum, dar nelimitându-se la: prejudiciu material, pierderea de date sau de programe, prejudiciu financiar etc.


14.2. Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că conținutul festivalului este prezentat fără nici o garanție de orice natură.


14.3. Informațiile asupra evenimentelor, activităților, concertelor, manifestărilor artistice organizate, găzduite sau promovate de organizator sunt oferite numai cu titlu informativ și nu trebuie privite ca o ofertă contractuală a serviciilor oferite de organizatori.


14.4. Organizatorii depun eforturi pentru ca informațiile prezentate pe website, pe canalele de social media, în presă și prin alte mijloace de informare publică să fie corecte și actualizate. Dacă sunt semnalate eventuale erori, Organizatorii vor încerca corectarea acestora, în cel mai scurt timp.


14.5. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din locație oricărui Participant care are un bilet valid. Datele de desfăşurare a concertului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Data concertului nu va fi schimbată în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înorate, etc.).


14.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.


14.7. Participantul nu are niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva Organizatorului în cazul modificării programului muzical.


14.8. Organizatorul exclude asumarea responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în incinta Festivalului care nu au fost cauză a unei organizări defectuoase sau neglijențe.


14.9. După ce Participantul a primit brăţară, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.


14.10. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara perimetrului Festivalului.


15. SECURITATE


15.1. În incinta Festivalului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.


15.2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară Festivalul.


16. PRIM AJUTOR


16.1. Pe perimetrul Festivalului vor exista zone de prim-ajutor, în caz de nevoie.


17. SERVICII ȘI PRODUSE


17.1. În timpul Festivalului, produsele și serviciile sunt disponibile în locuri special amenajate (bar, food court etc.). Participanţii se angajează să folosească ca modalităţi de plată pentru achiziționarea acestora doar metodele și instrumentele de plată acceptate de organizatori şi partenerii acestora.


17.2. Participanții își vor achiziționa produse de la bar și din zona de food cort prin sistemul tokens.


17.3. Token-urile nu se returnează. Acestea trebuie folosite pe parcursul festivalului până la finalul evenimentului.


18. SANCŢIUNI


18.1. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui Participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita Participantul să părăsească incinta acestuia, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.


18.2. În acest caz Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri de la Organizator.


18.3. Organizatorul va redirecţiona cazurile de bilete false către organele penale, pentru începerea cercetării.


19. CAZURI DE FORȚĂ MAJORĂ


19.1. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizatori sau de Participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul Regulament.

Share by: